Hiển thị kết quả duy nhất

-15%
-11%
1,999,000 
-5%
-3%
5,680,000